top of page

RE-PENSAR LA TERRASSA DE L'ETSAV

Des que érem estudiants ens ha preocupat la participació política i la creació comunitària d'espais, entorns i idearis. Tan és així que ens qüestionàvem els espais més cotidians per a posar en crisi estructures de domini o mancança que podíem resoldre. 

A l'ETSAV (Escolta d'Arquitectura del Vallès) s'hi va construir una terrassa de formigó propera al bar però, per normativa, no s'hi podia establir cap activitat. Les estudiants, cansades de no poder gaudir dels seus espais de lleure a l'aire lliure, fent un cafè al Sol i descansant, vam començar a qüestionar aquesta norma imposada, volíem descobrir quins motius de pes condicionaven aquell espai i, sobretot, si podíem subvertir-ho.

És per això que l'any 2016 vam participar, de manera informal, en el projecte estudiantil de re-plantejament de l'espai de terrassa del bar de l'Escola d'Arquitectura del Vallès. Va ser el nostre primer contacte amb la dinamització i participació col·lectiva, però les companyes del grup d'estudiants RUSC van facilitar molt els nostres primers passos.


Avui dia són molts els projectes institucionals que han intentat solucionar les mancances d'aquest espai. Aquesta proacció segurament va ser generada per l'implicació de les estudiants que van venir a participar del procés visibilitzant de manera clara la problemàtica de la terrasa i apuntant cap a diferents propostes i possibles solucions.

Tot i que la durada de la intervenció fos mínima (no va arribar al mes) l'impacte social que es va ocasionar no és menyspreable, doncs ha obert la porta a debats i projectes molt interessants i, sempre, amb la participació activa de l'estudiantat, ara reconegut com a subjecte principal en la vivència d'aquest espai.

El procés, però, no sols té en compte l'alumnat de l'escola, el mètode de creació col·lectiva va permetre fer reconeixible la problemàtica principal de perquè no es re-pensava la terrassa: la diferència de cota fèia impossibles les tasques de neteja i recollida de productes consumits al bar. Aquesta demanda de les treballadores va fer possibles solucions que, a dia d'avui, són reals i, sobretot, còmodes per a totes!

bottom of page